معمولا مشتریان به تبلیغات واکنش منفی نشان میدهند درحالی که بازاریابی محتوا مانند تبلیغات دهان به دهان را دارد و این حس را در مشتری بوجود می آورد که  از شما خدماتی را دریافت میکنند و این شمارا به مشتریانتان نزدیک تر میکند.