محبوبیت هردو سیستم مدیریت محتوا به خاطر سادگی استفاده از آنها می باشد. که به طراحان وب امکان راه اندازی دینامیک سایت خود را می دهند . حتی شرکت های بزرگ هم در طراحی سایت از این دو سیستم مدیریت محتوا استفاده میکنند.