امنیت سایت
چقدر در مورد امنیت سایت اطلاعات دارید. ما در اینجا در این معقوله اطلاعات خوبی در اختیارتان می گذاریم. در ابتدا بهتر است تعریف جامعی در مورد امنیت سایت داشته باشیم. امنیت سایت به مجموعه اقداماتی گفته می شود که با انجام آنها ضریب امنیت سایت به بالاترین حد خود رسیده و نفوذ و دستیابی به آن به حداقل می رسد.
دقت کنید امنیت سایت به یک سری موارد بستگی دارد. این موارد عبارتند از امنیت سرور، امنیت شبکه ، امنیت اینترنت ، امنیت سیستم عامل ،امنیت نرم افزار و بسیاری از موارد دیگر نقش اساسی درتامین ساختار امنیت سایت دارد.
بیاید در ابتدا بنا را روی این قضیه بگذاریم که امنیت تمامی موارد پایه تامین است و مشکلی در سایر موارد از نظر امنیتی وجود ندارد. در این شرایط به یکسری اقدامات بر روی هر سایتی نیاز است که امنیت ان تامین گردد. ما با در نظر گرفتن اینکه اکثر سایت ها دینامیک و پویا هستند روی سایت های دینامیک تمرکز کرده ایم و بحث مفید و مختصری در مورد سایت های ایستا برایتان خواهیم داشت.
پس امنیت سایت به شرایط و وضعیتی گفته می شود که در آن سایت با وجود ارائه ی خدمات معمول بالاترین سطح امنیتی مورد نیاز را داشته و آسیب پذیری ان در پایین ترین سطح ممکن باشد.
امنیت سایت برای تمام کاربران مهم است زیرا می توان گفت مهم ترین عامل ادامه فعالیت و اعتبار یک سایت موضوع امنیت ان است.
دقت کنید که هک نشدن یک سایت امن بودن ان سایت را تضمین نمی کند. این به این معنی است که بر روی سایت ممکن است با ضعف های مدیریتی تلاشی برای هک و نفوذ به آن انجام نشده باشد .
اگر امنیت سایت بصورت صحیح تامین شده باشدحمله ناموفق بوده و سایت اسیبی نخواهد دید اما اگر موارد امنیتی رعایت نشده باشد ضریب اسیب پذیری سایت بسیار بالا خواهد بود و امکان هک سایت وجود دارد.
قابل ذکر است حتی با وجود انجام پوشش موارد امنیتی هر سایتی در هر زمان و موقعیت مستعد دریافت حملات و اسیب پذیری ناشی از حملات است. پس دقت کنید همان طور که نوع و تعداد روش های هک شدن و نفوز بسیار گسترده هستند باید روش های مقابله هم متعدد و جدی باشند تا امنیت سایت رعایت شود.